कर्जा

यस संस्थामा विभिन्न कर्जाहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१. शेयर धितो कर्जा (Share Receipt Collateral Loan)

२. मुद्ती धितो कर्जा (Loan against fixed deposit)

३. सरल कर्जा

४. व्यापारिक कर्जा

कर्जा ब्याजदर (Loan Interest Rate):

शिर्षक ब्याजदर
शेयर धितो कर्जा १४%
मुद्ती धितो कर्जा ३%
सरल कर्जा १५%
व्यापारिक कर्जा १६%