चमेरो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभाको सूचना

“चमेरो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभाको सूचना”

मिति २०७४/४/२० गतेको बैठकको निर्णय अनुसार चमेरो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०७४ भाद्र ३१ गते शनिवार हुने जानकारी गराउदछौ।

AGM Photo