साउने सोमवार महादेव दर्शन सूचना

श्रावण महिनाको प्रत्येक सोमवार २, ९, १६, २३, ३० गते विभिन्न महादेवको दर्शन।
(मौसम, बाटोको अवस्था तथा तीर्थयात्रीको माग अनुसार स्थान सामान्य परिवर्तन हुने छ, अधिकतम संख्या ६० मात्र

श्रावण २ गते सोमवार: सदस्य रू २५०/ गैरसदस्य रू ३००/
#डोलेश्वर_आशापुरेश्वर_दत्तात्रय
श्रावण ९ गते सोमवार: सदस्य रू २५०/ गैरसदस्य रू ३००/
#सिध्देश्वर(गोदावरी)_सन्तानेश्वर(झरुवारासी)
१६ गते सोमवार: सदस्य रू २५०/ गैरसदस्य रू ३००/
#धनेश्वर_इन्द्रेश्वर(पनौती)_चण्डेश्वरी
२३ गते सोमवार: सदस्य रू ३००/ गैरसदस्य रू ३५०/
#कुशेश्वर_रोशी_कोशी_दोभान_स्नान
३० गते सोमवार: सदस्य रू २५०/ गैरसदस्य रू ३००/
#वरूणेश्वर(झोर)_सपनतीर्थ(टोखा)
(तीर्थालुहरूलाई मिश्री-पानी संस्थाको तर्फवाट नि:शुल्क)
साउने सोमवार बोलवम जान चाहने समुहले गाडीको लागी संस्थामा सम्पर्क राख्नुहोला।
सम्पर्क नं: 016637939, 9841496510, 9841381603